معنی و ترجمه کلمه افشاء افکار و احساسات شخصى به انگلیسی افشاء افکار و احساسات شخصى یعنی چه

افشاء افکار و احساسات شخصى

self revelation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها