معنی و ترجمه کلمه اقامت داشتن به انگلیسی اقامت داشتن یعنی چه

اقامت داشتن

reside


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها