معنی و ترجمه کلمه اقامت گزیدن به انگلیسی اقامت گزیدن یعنی چه

اقامت گزیدن

dwell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها