معنی و ترجمه کلمه اقدام احتیاطى به انگلیسی اقدام احتیاطى یعنی چه

اقدام احتیاطى

precaution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها