معنی و ترجمه کلمه اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد به انگلیسی اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد یعنی چه

اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد

estoppel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها