معنی و ترجمه کلمه اقطى گل درشت به انگلیسی اقطى گل درشت یعنی چه

اقطى گل درشت

snowberry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها