معنی و ترجمه کلمه اقطى به انگلیسی اقطى یعنی چه

اقطى

elderberry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها