معنی و ترجمه کلمه اقلم کنده کارى به انگلیسی اقلم کنده کارى یعنی چه

اقلم کنده کارى

picker


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها