معنی و ترجمه کلمه التهابى به انگلیسی التهابى یعنی چه

التهابى

agonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها