معنی و ترجمه کلمه التهابى به انگلیسی التهابى یعنی چه

التهابى

agonal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها