معنی و ترجمه کلمه التهاب تخمدان به انگلیسی التهاب تخمدان یعنی چه

التهاب تخمدان

ovaritis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها