معنی و ترجمه کلمه الزام آور به انگلیسی الزام آور یعنی چه

الزام آور

binding
imperative
mandatory
obligatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها