معنی و ترجمه کلمه القاء کننده به انگلیسی القاء کننده یعنی چه

القاء کننده

inductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها