معنی و ترجمه کلمه الهه جنگ به انگلیسی الهه جنگ یعنی چه

الهه جنگ

bellona


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها