معنی و ترجمه کلمه الکترو مغناطیس به انگلیسی الکترو مغناطیس یعنی چه

الکترو مغناطیس

electromagnet
elelctromagnetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها