معنی و ترجمه کلمه الکل متیلیک به انگلیسی الکل متیلیک یعنی چه

الکل متیلیک

methyl alcohol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها