معنی و ترجمه کلمه الکل معمولى به انگلیسی الکل معمولى یعنی چه

الکل معمولى

ethanol
ethyl alcohol


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها