معنی و ترجمه کلمه امارنطون یا ابزازالعذرا یا گل قدیفه به انگلیسی امارنطون یا ابزازالعذرا یا گل قدیفه یعنی چه

امارنطون یا ابزازالعذرا یا گل قدیفه

edelweiss


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها