معنی و ترجمه کلمه امانت دارى به انگلیسی امانت دارى یعنی چه

امانت دارى

bailment
keep
trusteeship


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها