معنی و ترجمه کلمه امانت به انگلیسی امانت یعنی چه

امانت

fideism
honesty
integrity
safekeeping
trust
trusteeship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها