معنی و ترجمه کلمه امتناعى به انگلیسی امتناعى یعنی چه

امتناعى

balky

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها