معنی و ترجمه کلمه امتناع از ازدواج به انگلیسی امتناع از ازدواج یعنی چه

امتناع از ازدواج

celibacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها