معنی و ترجمه کلمه امتیاز مخصوصى اعطا کردن به انگلیسی امتیاز مخصوصى اعطا کردن یعنی چه

امتیاز مخصوصى اعطا کردن

privilege

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها