معنی و ترجمه کلمه امعایى به انگلیسی امعایى یعنی چه

امعایى

enteral
enteric
intestinal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها