معنی و ترجمه کلمه امل به انگلیسی امل یعنی چه

امل

prude
prudish
square toed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها