معنی و ترجمه کلمه امور مربوط بناحیه یابخش کلیسایى به انگلیسی امور مربوط بناحیه یابخش کلیسایى یعنی چه

امور مربوط بناحیه یابخش کلیسایى

parochialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها