معنی و ترجمه کلمه امپراتورى به انگلیسی امپراتورى یعنی چه

امپراتورى

empery
imperial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها