معنی و ترجمه کلمه امپراتور به انگلیسی امپراتور یعنی چه

امپراتور

emperor
imperator
kaiser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها