معنی و ترجمه کلمه امگا به انگلیسی امگا یعنی چه

امگا

omega

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها