معنی و ترجمه کلمه امیدوار بودن به انگلیسی امیدوار بودن یعنی چه

امیدوار بودن

hope


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها