معنی و ترجمه کلمه امید انجام چیزى به انگلیسی امید انجام چیزى یعنی چه

امید انجام چیزى

prospect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها