معنی و ترجمه کلمه انباره خازنى به انگلیسی انباره خازنى یعنی چه

انباره خازنى

capacitor store

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها