معنی و ترجمه کلمه انباره نوارى به انگلیسی انباره نوارى یعنی چه

انباره نوارى

tape storage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها