معنی و ترجمه کلمه انباره پشته اى به انگلیسی انباره پشته اى یعنی چه

انباره پشته اى

nesting storage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها