معنی و ترجمه کلمه انباره کار به انگلیسی انباره کار یعنی چه

انباره کار

working storage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها