معنی و ترجمه کلمه انبر قند گیر به انگلیسی انبر قند گیر یعنی چه

انبر قند گیر

tong


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها