معنی و ترجمه کلمه انتشار مرتب شایعات علیه رجال و کاندیداها به انگلیسی انتشار مرتب شایعات علیه رجال و کاندیداها یعنی چه

انتشار مرتب شایعات علیه رجال و کاندیداها

whispering campaign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها