معنی و ترجمه کلمه انتصاب برادر زاده یا خواهر زاده و اقوام نزدیک به مشاغل مهم ادارى به انگلیسی انتصاب برادر زاده یا خواهر زاده و اقوام نزدیک به مشاغل مهم ادارى یعنی چه

انتصاب برادر زاده یا خواهر زاده و اقوام نزدیک به مشاغل مهم ادارى

nepotism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها