معنی و ترجمه کلمه انتقاد سخت و موشکافى به انگلیسی انتقاد سخت و موشکافى یعنی چه

انتقاد سخت و موشکافى

hypercritic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها