معنی و ترجمه کلمه انتقاد ناپذیر به انگلیسی انتقاد ناپذیر یعنی چه

انتقاد ناپذیر

unexceptionable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها