معنی و ترجمه کلمه انتقاد نسبت به مندرجات متن کتاب مقدس به انگلیسی انتقاد نسبت به مندرجات متن کتاب مقدس یعنی چه

انتقاد نسبت به مندرجات متن کتاب مقدس

lower criticism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها