معنی و ترجمه کلمه انتقال تدریجى به انگلیسی انتقال تدریجى یعنی چه

انتقال تدریجى

gradation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها