معنی و ترجمه کلمه انتقال دادن به انگلیسی انتقال دادن یعنی چه

انتقال دادن

alienate
demise
make over
remise
shift
transfer
transmit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها