معنی و ترجمه کلمه انتقام کشیدن به انگلیسی انتقام کشیدن یعنی چه

انتقام کشیدن

avenge
revenge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها