معنی و ترجمه کلمه انتقام گرفتن به انگلیسی انتقام گرفتن یعنی چه

انتقام گرفتن

venge
wreak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها