معنی و ترجمه کلمه انتگرال گیر به انگلیسی انتگرال گیر یعنی چه

انتگرال گیر

integrating
integrator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها