معنی و ترجمه کلمه انتگرال به انگلیسی انتگرال یعنی چه

انتگرال

integral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها