معنی و ترجمه کلمه انجماد به انگلیسی انجماد یعنی چه

انجماد

congelation
frigidity
glaciation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها