معنی و ترجمه کلمه انجمن تعاونى که اعضاى آن همدیگر را در تنگدستى یا پیرى یارى مى کنند به انگلیسی انجمن تعاونى که اعضاى آن همدیگر را در تنگدستى یا پیرى یارى مى کنند یعنی چه

انجمن تعاونى که اعضاى آن همدیگر را در تنگدستى یا پیرى یارى مى کنند

friendly society

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها