معنی و ترجمه کلمه انحراف حاصل کردن به انگلیسی انحراف حاصل کردن یعنی چه

انحراف حاصل کردن

sheer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها