معنی و ترجمه کلمه انحراف سنج باصره به انگلیسی انحراف سنج باصره یعنی چه

انحراف سنج باصره

aberrometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها